Стратегія.
Бренд.
Ринок.

Ярослав Ведмідь. CEO Postmen

СТРАТЕГІЯ

За 500 років до н.е не існувало поняття стратегія. Але суть стратегії мала втілення
у військовому мистецтві, мистецтві полководця.

Термін почали використовувати у VI ст. н.е. у східнороманській термінології, до західних мов він потрапив лише у XVIII ст.
W: цілі та дії
Стратегія передбачає постановку цілей, визначення дій для їх досягнення та мобілізацію ресурсів для виконання дій. Стратегія описує, яким чином мету (цілі) буде досягнуто шляхом використання засобів (ресурсів).

Конкуренція

Стратегія може виникнути як вид діяльності зумовлений тим, що організація пристосовується до навколишнього середовища або конкурує.

Потік рішень

Стратегія як «схема потоку рішень»,
а не планування.

Створення майбутнього

Стратегія, спрямована на творення майбутнього —це спроба людини досягнути бажаної мети за допомогою наявних засобів

Шлях віри

Система пошуку, визначення і розвитку доктрини, що забезпечить довготривалий успіх за умови добросовісного її дотримання.
Визначення і втілення
Визначення передбачає аналіз середовища або ситуації, винесення діагнозу та розробку керівних принципів.
Втілення передбачає реалізацію заходів, що заплановані для досягнення визначених цілей.

СЕРЕДОВИЩЕ,
ВЗАЄМОДІЯ, ВИБІР

Компоненти стратегії:

Діагностика — глибоке знання середовища,
ринку та конкурентів;

Планування — здатність розглядати таке знання,
як інтерактивну динамічну систему; та планувати гру

Дія — уява і логіка для здійснення вибору між
представленими варіантами в процесі.

Військова теорія

У військовій теорії, стратегія — це використання
під час миру і війни всіх сил країни
через масштаб, планування і довготривалий розвиток
для досягнення безпеки та слави.

СТРАТЕГІЯ
РОЗВИТКУ


Взаємовиграшна гра

Взаємовиграшна гра – це гра, у якій всі учасники у той чи інший спосіб отримують вигоду.
У конфліктології взаємовиграшна стратегія – цепроцес вирішення конфлікту, що має на меті примирити всі його сторони.


ЕВОЛЮЦІЙНО СТІЙКА
СТРАТЕГІЯ
Еволюційно стійка стратегія – це така стратегія, яка, бувши прийнята досить великим числом членів популяціїу певному середовищі,не може бути витіснена жодною іншою стратегією.

ЕСС – це продовження Рівноваги Неша.

РІВНОВАГА НЕША
У теорії ігор рівновагою Неша називається сукупність стратегій, згідно з якими кожен учасник реалізує оптимальну стратегію, передбачаючи дії суперників. Жоден з учасників не може збільшити виграш, змінивши вибір стратегії в односторонньому порядку, коли інші учасники не змінюють свого вибору.

ДИЛЕМА В'ЯЗНЯ
Фундаментальна проблема в теорії ігор, яка полягає в тому, що ігроки не завжди будуть співправювати один із одним, навіть якщо це в їх інтересах

РОЛЬОВІ ІГРИ ТА СТРАТЕГІЇ
1971 — Стенфордський тюремний експеримент

• Дослідження конфлікту
• Ув'язнені й охоронці
• адаптації рольової поведінки

Результат — насильство

СТРАТЕГІЯ УСПІХУ —
ДОВІРА І СПІВПРАЦЯ
Суспільство довіри є дешевшим для платників податків і більш успішним економічно.

Так відбувається не тільки тому, що країни із таким суспільством менше витрачаються на контрольні функції держави.

Результатом синергії є вищий рівень задоволення життям і потужніше економічне зростання.

БРЕНД

ID НА ВСЕ ЖИТТЯ

РИНОК

РІТУАЛЬНИЙ ОБМІН

ЦІННІСТЬ І ЦІНА
Ринки дають можливість оцінити і встановити ціну
на будь-який продаваний товар.
ХТО ІНІЦІЮЄ РОЗВИТОК?
In economics, economic equilibrium is a state where economic forces such as supply and demand are balanced and in the absence of external influences the (equilibrium) values of economic variables will not change.For example, in the standard text-book model of perfect competition, equilibrium occurs at the point at which quantity demanded and quantity supplied are equal.It's no longer a matter of who's winning — it's about who's losing the least
РИНОК = КОНКУРЕНЦІЯ
Ринок – це система, а система має структуру. Структура справного ринку визначається теорією ідеальної конкуренції. У реальному світі справні ринки ніколи не є ідеальними, але базові структурні характеристики можна наблизити до характеристик реального ринку, наприклад:

• багато малих покупців і продавців
• покупці та продавці мають однаковий доступ до інформації
КОНКУРЕНЦІЯ = ДОБРО?

Монополістична конкуренція є одним з видів недосконалої конкуренції така, що багато виробники продають продукти, які відрізняються один від одного (наприклад, шляхом таврування або якості) і, отже, не є досконалими замінниками.Як дифференціюватись?
БРЕНДОМ
БРЕНДИ —
НОВІ МОНОПОЛІї
Ринки = нові поля битв. Чи є шанс для розвитку ще?